Misjon

Atle og Kristin har vore involvert med Santalmisjonen som sendte dei ut til Bangladesh frå 1990 - 1993, der Kristin var lærar for norske misjonæsrbarn på den svenske skulen i Dhaka.  

[...]

Santalmisjonen vart seinare Normisjon og Atle og Kristin fortsatte engasjementet der.  

[...]


I dei siste åra har dei vore meir involvert med HimalPartner

[...]

Gåver til HimalPartner til minne om Atle kan sendas til 

Kontonummer 3000 15 47107 eller Vipps til Himalpartner (eller 15521)

Informasjonen finnes og nederst på sida her: https://www.himalpartner.no/ 

Atle som Luke 16 på Meland Kirkes Adventskalender 2020

Tale til Elias på konfirmasjonen i 2022